หน้าแรก : HOME

 
 

ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานผลไม้อำเภอวังจันทร์
รับสมัครธิดาชาวสวนจำแลง (สาวประเภท2) อายุ 15-25 ปี (รับ 60 ท่านเท่านั้น) ชิงเงินรางวัล มงกุฎและสายสะพาย
ตั้์งแต่วันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 59 ณ อบต.วังจันทร์ วันและเวลาราชการ ติดต่อ 038-026406

 

ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ของอบต.วังจันทร์

 

 

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

  กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7, 0-3802-8010, FAX.  0-3862-6314
E-mail :  wangchan@windowslive.com