หน้าแรก : HOME


  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (วัดชงโค) ประจำปีงบประมาณ 2563
 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ของผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (วัดศรีโสภณ) ประจำปีงบประมาณ 2563

 
 

ประชาสัมพันธ์เทศกาลงานผลไม้อำเภอวังจันทร์
รับสมัครธิดาชาวสวนจำแลง (สาวประเภท2) อายุ 15-25 ปี (รับ 60 ท่านเท่านั้น) ชิงเงินรางวัล มงกุฎและสายสะพาย
ตั้์งแต่วันที่ 30 พ.ค.-10 มิ.ย. 59 ณ อบต.วังจันทร์ วันและเวลาราชการ ติดต่อ 038-026406

 

ประชาสัมพันธ์โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ของอบต.วังจันทร์

 

 

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗

  กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
     
 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7
E-mail :  wangchan.wcry@gmail.com