ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคน กดไลค์ + กดแชร์    เพจ  "ปรองดองเป็นของประชาชน"
เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร ในเรื่องของการปรองดอง และเพื่อร่วมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ โดยเข้าไปกดไลค์ + กดแชร์ ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะ

ร่วมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติโดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
www.wangchan.go.th