ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559


ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
 

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557