หน้าแรก : HOME

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ (M63020016175) ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรางน้ำแดง 1 บ้านป้าป้อม หมู่ 2 
ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

 

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รย.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 344 บ้านเขาหินแท่น (ถนนวังจันทร์-ชุมนุมใน-ชงโค) หมู่ 1, 3, 4
ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
0-3802-6406-7, 0-3802-8010, FAX.  0-3862-6314
E-mail :  wangchan@windowslive.com